Yeryüzünde Yıldızların Enerjisini Üretmek İçin Bir Mani Daha Aşıldı

ABD Kuvvet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını devam ettiren Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı (PPPL)’den araştırmacılar, füzyon tepkimelerini hakikatleştirmede en tehlikeli muamele olan, “yüksek hararetteki plazmanın stabil durumda tutulması muamelesi” için yeni bir süreç geliştirdi.

Füzyon tepkimeleri, çok yüksek hararetlerde atom çekirdeklerinin bir araya gelmesi ve bu muamele neticesinde de yeni atomların ortaya çıkması temeline dayanıyor. Füzyon esnasında ortaya çıkan güç, depolanabilmesi ve kullanılabilmesi halinde temiz ve kuramsal olarak ebedi güç sağlayabilecek. Bu sebeple de füzyon tepkimeleri üzerinde yapılan çalışmalar büyük ehemmiyet taşıyor.

Yıldızların Enerjisini Yeryüzünde Üretmek Önemli Gelişme

PPPL’deki araştırmacıların elde ettiği olgulara nazaran plazmadaki dengesizlikler manyetik adalar oluşmasını sağlıyor. Bu adacıklar, plazmanın içinde kabarcık biçiminde ortaya çıkıyorlar. Bunun neticesinde de plazma akışı bozuluyor, füzyon muamelesi sekteye uğruyor ve büyük metal simitlere benzeyen aygıtlar da ziyan oluyor.

Plazmada dengesizlik, yırtılma modları denilen büyük ölçekli dengesizlikler halinde ortaya çıkıyor. Bunları denetim altında tutmak için 1980’li senelerden bu yana radyo dalgaları kullanılabiliyor. Bununla birlikte ufak ölçekli dengesizlikler, aşikar bir noktanın üstünde güce sahip plazmalarda stabilizasyon sağlıyor.

Yıldızların Enerjisini Yeryüzünde Üretmek Önemli Gelişme

Sıcaklık huzursuzlukları o andaki akışın kuvvetini ve adalara gönderilen radyo frekansını tesirliyor. Tedirginliklerin güç akış geri bildirimine tesiri doğrusal olmayan biçimde hareket ediyor.

Geri bildirim ile anlık cereyanın hararet huzursuzluklarına duyarlılığı bir araya geldiğinde, stabilizasyon muamelesinin randımanlılığı artıyor.

Yıldızların Enerjisini Yeryüzünde Üretmek Önemli Gelişme

Yapılan muamelenin teknik ismi “RF cereyan kümeleme” olarak geçiyor. Bu sayede de umumi güç akışı artıyor. Ne kadar çok güç, o kadar randımanlı muamele ve o kadar çok elektrik demek.

Yeni çalışmanın güç sahasında yeni ufuklar açılmasında yardımcı olacağı muhakkak. Ekibin olguları, Physical Review Letters mecmuasında yayımlandı.

Ali VECET Hakkında

HizliinDir.Com Editörü

Yeryüzünde Yıldızların Enerjisini Üretmek İçin Bir Mani Daha Aşıldı İçin Yorum Yap