Türk Bilim Adamlarının Antarktika’daki Çalışmalarından Resimler

3. Milli Antarktika ilim Seferi geçtiğimiz günlerde başladı. Türk ilim insanları, kıta umumiinde yürüttükleri çalışmalarda değişik sahalarda araştırmalar yapıyorlar. Bu sahalar arasında biyo çeşitlilik, canlı ilimleri, ekoloji, derya ilimleri gibi değişik ilim dalları yer alıyor.

Bölgede bulunan Türk ilim insanlarından Niğde Ömer Hasdemir Üniversitesi Ziraat ilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe, kıtadaki zorlu koşullara karşın rapor edilen nebatlar olduğunu anlatım etti. Serçe, “Öncelikle değişik bölgelerden misallediğimiz nebatlarda biyoçeşitliliğe çalışmak istiyoruz. Daha sonra kimi rastlaştırmalı çalışmalar yaparak yurdumuzda bulunan çeşitlerle yakınlık ve değişikliklerini araştırmak istiyoruz.” diye konuştu. Araştırmacılar kıta üzerinden nebat, toprak ve tohum misalleri de topluyor.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Derya ilimleri Üniversitesi Hekim Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, daha rotası üzerinde dört değişik noktada misalleme çalışması yapacaklarını izah etti.

Denizdeki canlılara ziyan vermeyen durgun misalleyiciler kullanılarak yapılacak çalışmaların maksadı ise kıtadaki kirletici miktarını saptama etmek olarak açıklandı. Dündar’a nazaran Antarktika’da bile insan eli değmemesine karşın aşikar kıyasta kirletici çıkacak.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Derya ilimleri Üniversitesi Hekim Öğretim Üyesi Burak Karacık ise Antarktika’daki insan kaynaklı pisliğin müsaadesi sürüyor. “Amacımız, Antarktika’daki pisliği incelemek” diyen Karacık, “Bunun için derya kabuklularını topluyoruz. Topladığımız derya kabuklularında insan tesiriyle oluşan kirleticilere bakıyoruz. Ayrıca, dipten çamur alıyoruz ve bu çamur misallerini inceliyoruz” biçiminde izah yaptı.

ODTÜ Deniz ilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Korhan Özkan ise yaptığı izahda, kutup ekosistemlerindeki yoğun değişime ve kutuptaki ekosistemin bu değişime verdiği reaksiyonu iyi idrak etmek için düzenin iyi tanınmasının ehemmiyetine vurgu yaptı. Özellikle besin ağının üzerinde duran Özkan, “Buradaki maksadımız mihrak ekosistem ve organizmaların besin ağındaki yerini tanımlayabilmek. Örneğin seçilen üreme sahalarında penguen ya da fok kolonilerine uğrayarak buradaki canlıların dışkılarından misaller alıyoruz. Dışkılarının içindeki DNA kalıntılarından bunların neleri yediklerini daha iyi anlamayı umuyoruz” dedi.

Deniz Biyoloğu Dr. Selahattin Ünsal Karhan ise daha kapsamında iki araştırma tasarısının alan çalışmalarını yürütüyor. Bu tasarılardan ilki, çevresel DNA yöntemini kullanarak biyolojik muhtelifliği araştırmak. Karhan bu mevzuda “Amacımız Antarktika’nın biyolojik muhtelifliğiyle alakalı malumat dağarcığını zenginleştirmek, veri tabanını genişletmek” diyor.

İkinci tasarı ise ufak eklem bacaklılar üzerinde yapılan bir araştırmayı kapsıyor. Çeşitli noktalarda bu canlılardan misaller topladıklarını belirten Karhan, genetik muhteliflikler ve popülasyonları arasındaki gen alışverişlerinin inceleneceğini söylüyor.

Coşkun Bahtiyar AZİZOĞLU Hakkında

HizliinDir.Com Editörü

Türk Bilim Adamlarının Antarktika’daki Çalışmalarından Resimler İçin Yorum Yap