Microsoft, Beyin Yakan Sorular Sormayı Bırakıyor

Microsoft idaresi son dönemde yenileniyor. Yeni CEO Satya Nadella ‘nın idaresi altında ilerleyen şirket, beyin yakan suallerden de caymış vaziyette. Bilmeyenler için bu suallere bir misal vermek gerekirse, hipotenüsü 10 cm, irtifası 6 cm olan bir dik üçgenin alanını soran Microsoft yetkililerinin beklediği yanıt 30 değil. (6-8-10 üçgenini düşündüyseniz onun da alanı 24 santimetrekare. Bir dik üçgende, hipotenüse inen dik çizginin en yüksek olduğu açı 45 derece, yani o çizgi 5 cm’den daha uzun olamaz. Haliyle doğru yanıt “Böyle bir üçgen var olamaz.” biçiminde olacaktır.)

Microsoft, İşe Alım Mülakat Yöntemini Değiştiriyor

Yeni insan kaynakları prosedürüne nazaran böyle sualler doğru değerlendirme yapılmasına mani oluyor. Üstelik bu stil soyut düşünme maharetleri, hakikat meseleler karşısında en mecburi nitelikler değil. Yeni düzen tasarlayan Microsoft idarecileri, sekiz adımdan oluşan bir prosedür uyguluyorlar.

Görüşmeden birkaç gün evvel namzetlere, çözülecek olan problem hakkında malumat veren Microsoft yetkilileri, namzetlerin hazırlanarak gelmelerini sağlıyor. Hakikat dünyada da problemlerin gelişi ekseriyetle evvelden aşikar olur. Birden bire garip vaziyetlerle karşılaşmak çok seyrektir.

Microsoft, İşe Alım Mülakat Yöntemini Değiştiriyor

Eski suallerden biri, bir boeing 747’ye kaç tane golf topu sığdırılabileceği sualiydi. Bu suali mühendislik maharetleriyle çözmek ya da tahminde bulunmak namzetlere kalmıştı. Yeni düzende ise hakikat dünyada karşılaşılan problemler ele alınıyor.

Yeni mülakatlarda namzetlere Microsoft’un hakikat verilerini kullanma müsaadesi verildiği gibi, mülakat sırasında araştırma yapmalarına ya da daha fazla veri istemelerine de müsaade veriliyor.

Mülakatlarda namzet ile mülakatı yapan kişi, problem üzerinde beraber akıl yürütüyor ve çalışmalar yapıyor. Daha sonra bu insanlarla birlikte çalışacak olan idareciler böylelikle çalışanların ekip çalışmasına uygunluğunu ve takıma ne kadar uygun olduklarını ölçebiliyor.

Microsoft’un problem çaresi için takip ettiği yola ve tek bir senaryoya bağlı olarak ilerlemek, yeni mülakat düzeninin ehemmiyetli bir parçasını meydana getirmekte. Alıcının seveceği bir çare elde etme yolunda atılan adımlar görüşmenin temelini meydana getiriyor.

Microsoft, İşe Alım Mülakat Yöntemini Değiştiriyor

Görüşmelerde namzetler ikişerli olarak değerlendirmeye alınıyor. Bu sayede değişik fikirler de eş vakitli olarak istirahat edebiliyor ve çoklu katılımla daha hareketli iş görüşmeleri yapılabiliyor.

Başvuru yapanlar görüşmenin yarısında elenmiyor. Namzeti bir sonraki görüşmeciye yönlendiren yetkililer, görüşmede neler öğrendiklerini de kısaca özetliyor. Günün sonunda idareciler, kendi aralarında yaptıkları toplantıda en uygun buldukları namzeti gerekçeleriyle beraber izah ediyorlar. Microsoft, çalışanlarına düşüncelerini diğer mülakat yapan şahıslara aşikar etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Böylelikle nesnel olarak değerlendirme yapılabiliyor. Gün sonunda herkes benzer anda kararını bildiriyor.

Her mülakat turu sonrası, mülakatta namzet hakkında öğrendiklerini paylaşan idareciler süreç içerisinde nelerin hakikatleştirilebildiğini ve nelerin hakikatleştirilemediğini de konuşuyor. Bu geri bildirim sonrası süreç gelişmeye devam ediyor.

Microsoft, yeni işe alım süreci sayesinde daha iyi bir çalışan kadrosu elde etmeyi tasarlıyor. Microsoft’un yeni düzenine yönelik geri bildirimler son derece iyi.

Sinem ÇÖDEK Hakkında

HizliinDir.Com Editörü

Microsoft, Beyin Yakan Sorular Sormayı Bırakıyor İçin Yorum Yap