BTK, Siber Saldırıları Önlemek İçin Yol Haritasını Açıkladı: Yerli İDN

BTK’nin 2019-2023 taktiksel tasarısı aşikar oldu. Tasarıda verilen malumatlara göre, elektronik havadisleşme altyapısı ve sunulan hizmetlerin emniyetinin sağlanması maksadıyla 2008 senesinden bu yana tertiplemeler yapılıyor. Bu tertiplemeler, ağ ve malumat emniyetini içeriyor.

BTK, Siber Saldırılara Karşı Yol Haritasını Açıkladı

BTK ‘dan yapılan tertiplemeler sayesinde hem elektronik havadisleşme sektöründeki şirketlerin altyapılarının hem de bu şirketlerin sundukları hizmetlerden faydalanan bankacılık, sıhhat, finans, güç gibi kritik sektörlerin daha emniyetli duruma gelmesi sağlandı.

Siber emniyet, teknoloji ve malumat devrinde en ehemmiyetli faktörler arasında yer alıyor. Hücumların tesirleri ise son derece tehlikeli noktaya ulaşabiliyor.

BTK bünyesinde yaşama geçirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) siber hücumlarla mücadele ediyor. Merkezin bünyesinde üç bine yakın siber emniyet mütehassısı yer alıyor. AVCI, AZAD ve KASIRGA yerli yazılımları, siber emniyete yönelik tehlikeleri kaynaklarında yok ederek siber emniyete katkıda bulunuyor.

BTK, Siber Saldırılara Karşı Yol Haritasını Açıkladı

Raporda, güvenlik için ehemmiyetli konular arasında veri trafiğinin yurt içinde kalması gösterildi. Ülkede üretilen verinin devlet içinde kalması mevzusunda veri merkezlerinin büyük ehemmiyet arz ettiği vurgulandı. Bu maksatla da kaynağı ve amacı yurtiçi olan yerli ve ulusal İnternet Dağıtım Noktası kurulması tasarlanıyor. Yerli İDN çalışmalarıyla birlikte ağ performans, hizmet niteliği ve emniyetin sağlanması mevzusunda yaşanan problemler de çözülecek. İDN’lerin olduğu noktalar, veri merkezleri için de cazip duruma gelecek. Büyük veri merkezlerinin yatırımlarını belirlemede İDN noktalarının bulunduğu mevkiler de ehemmiyetli oluyor.

Elektronik ortamda yapılan muamelelere hukuki geçerlilik kazandırılması ve kullanıcı güveninin meydana getirilmesi maksadıyla tertiplenen emniyetli elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta’nın yaygınlaşması mevzularında kaydedilen ilerleme de raporda yer aldı. KEP hesabı rakamı 412 bine, elektronik imza rakamı 3.8 milyona ulaştı.

BTK, yeni dönemde USOM, sektörel SOME’ler (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri), kurumsal SOME’ler, amme müesseseleri, fakülteler, sivil cemiyet müesseseleri, araştırma müesseseleri, hususi sektör ve milletlerarası müesseseler arasında daha kuvvetli işbirliği ve koordinasyon sağlanmasını maksatlıyor.

BTK, Siber Saldırılara Karşı Yol Haritasını Açıkladı

BTK ayrıca yarışmalar tertipleyerek siber emniyet sahasında kabiliyetli gençleri bulup bünyesine ekleyecek.

BTK’nin siber tehditlere karşı aldığı diğer tedbirler arasında ise alarm ve uyarı düzenleri üretmek, erken müdahale olanağı sağlayan teknolojiler geliştirmek var. BTK raporuna nazaran ayrıca havadisleşme altyapısı ve diğer kritik altyapılar, siber tehditlere karşı koruma altına alınacak, ziyanlı yazılımlara karşı tahliller yapılacak. USOM ile milli hissedarlar arasında çift yönlü veri akışı olacak.

Elektronik havadisleşme sektöründe işletmecilere yapılan ağ ve malumat emniyeti amaçlı denetimler sürdürülecek.

Coşkun Bahtiyar AZİZOĞLU Hakkında

HizliinDir.Com Editörü

BTK, Siber Saldırıları Önlemek İçin Yol Haritasını Açıkladı: Yerli İDN İçin Yorum Yap